MEDIA

Oprócz naszych Partnerów pisali o Projekcie też:

2016-03-17  Wyborcza.pl/Duży Format:

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,151085,19774246,sad-na-skraju-zalamania-nerwowego-pytamy-o-kondycje-polskiego.html

2016-02-18  katowice.wyborcza.pl:
W sądach jest jak w korporacjach: mobbing i stres

2016-02-18  RDC:
Nerwice, depresje i ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, czyli skutki stresu w pracy

2016-02-12 prawo.gazetaprawna.pl:
Pracownicy sądów są schorowani i zestresowani. Z mobbingiem stykają się na co dzień

2016-02-09 psychiatria.esculap.com:
Temida 2015 – czyli blisko 60 proc. zestresowanych

2016-02-09 solid.org.pl:
Skąd my to znamy?

2016-02-09 rynekzdrowia.pl:
Badanie Temida 2015: schorowani i zestresowani pracownicy sądów

2016-02-08 rp.pl:
Badanie Temida 2015: stres i mobbing w polskich sądach

2016-02-08 solidarnosckatowice.pl:
Stres i mobbing w polskich sądach

2016-02-08 4evidencemagazine.com:
Wyniki badania „Temida 2015” potwierdzają wysoki poziom stresu i mobbing wśród pracowników polskich sądów

2016-02-08 kurator.webd.pl:
Wyniki monitoringu stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych

2016-02-08 pulshr.pl:
Większość zatrudnionych w sądach pracuje w stresie

2016-02-08 wyborcza.pl:
Badanie Temida 2015 – blisko 60 proc. zatrudnionych w sądach pracuje w stresie

2016-02-08 kancelaria.lex.pl:
Badanie: blisko 60 proc. zatrudnionych w sądach pracuje w stresie

2016-02-08 PAP:
Badanie Temida 2015 – w stresie pracuje blisko 60 proc. zatrudnionych w sądach

2015-05-26 isosokolka.eu:
„Stop stresowi w sądzie”. Protest pracowników sądownictwa

2015-05-01 bhp.abc.com.pl:
Stop stresowi w sądzie!

2015-04-30 stajk.eu:
„STOP STRESOWI” – PROTEST PRACOWNIKÓW POMORSKICH SĄDÓW

2015-04-29 dziennikbaltycki.pl:
„Stop stresowi w sądzie!”. Pracownicy pomorskich sądów protestują

2015-02-14 rp.pl:
Stres zawodowy w sądach – monitoring Stowarzyszenia Zdrowa Praca

2015-02-07 prawnik.pl:
Zbadają poziom stresu u sędziów

2015-01-30 gloswielkopolski.pl:
Urzędnicy sądowi: W sądach rozgrywa się dramat

2014-11-07 prawo.gazetaprawna.pl:
Stres, kilku szefów jednocześnie i niskie płace. Urzędnik sądowy ma gorzej niż niewolnik z call center

AKTUALNOŚCI

31.01.2016…………………………………....................……...............…

Podsumowanie projektu


Zakończyliśmy już Projekt pt. „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”. Wyniki monitoringu opublikowane zostały w formie książki pt. Stres zawodowy w sądach i jego skutki zdrowotne. Wyniki badania TEMIDA 2015.”   Publikacja w formie drukowanej została przesłana do wszystkich apelacji i okręgów. Ponadto, do wszystkich sądów: apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, na dostępne adresy dyrektorów i prezesów przesłaliśmy link do wersji elektronicznej. Wyniki badania w wersji drukowanej przesłaliśmy także do Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Państwowej Inspekcji Pracy z apelem o zajęcie się problemem wyjątkowo nasilonego w sądownictwie stresu...


                                                   czytaj więcej   


31.01.2016…………………………………....................……...............…

Psycholodzy-profilaktycy zadowoleni z seminarium


Ostatnim wydarzeniem jakie zostało zorganizowane w ramach Projektu było seminarium dla psychologów-orzeczników, dopuszczających do objęcia urzędu sędziego lub podjęcia zatrudnienia w charakterze kuratora. Spotkanie odbyło się wczoraj w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.


                                                   czytaj więcej   


14.01.2016…………………………………....................……...............…

Seminarium dla psychologów-orzeczników


W warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS 30 stycznia 2016r. odbędzie się ostatnie już seminarium organizowane w ramach projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”. Tym razem wydarzenie adresowane jest do psychologów orzekających o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu sędziego lub kuratora.


                                                   czytaj więcej   


15.12.2015…………………………………....................……...............…

Pracodawcy w sądach zaczęli poważniej podchodzić do zarządzania ryzykiem psychospołecznym


Po naszych seminariach z października i grudnia br. kilku pracodawców uczestniczących w seminariach dostrzegło wagę problemu stresu w sądownictwie powszechnym. Pracodawcy ci zdecydowali się nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowa Praca w celu zbadania i oszacowania ryzyka zdrowotnego pracowników wynikającego z ekspozycji na zagrożenia psychospołeczne w sądach kierowanych przez tych pracodawców.


                                                   czytaj więcej   


12.12.2015…………………………………....................……...............…

Podsumowanie grudniowego seminarium


W siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 12 grudnia 2015r. odbyło się kolejne seminarium organizowane w ramach projektu przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca i MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Seminarium było powtórzeniem treści prezentowanych już uprzednio w październiku. Dotyczyło obciążenia psychospołecznego pracą w sadach powszechnych, ryzyka zdrowotnego wynikającego z tego obciążenia, strategii radzenia sobie ze stresem przez pracowników.


                                                   czytaj więcej   


12.11.2015…………………………………....................……...............…

Zaproszenie na bezpłatne seminarium


Kolejne bezpłatne seminarium pt. „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki” odbędzie się w siedzibie Uczelni Łazarskiego już 12 grudnia 2015 r.. Wydarzenie adresowane jest do do osób mających wpływ na warunki pracy w polskich sądach powszechnych – przede wszystkim do osób zarządzających sądami, ale także do pracowników kadr, służby bhp oraz działaczy związkowych i społecznych związanych z sądownictwem.


                                                   czytaj więcej   


                                                                                                              archiwum aktualności