PRODUKTY

PROFILAKTYKA_TEMIDA_2015
2015_TEMIDA_RESULTS
WYNIKI_TEMIDA_2015
PRIMA_EF_2015_10_i_12
OSH_2015_10_i_12
WB_2015_10_i_12
HRR_2015_10_i_12
Coping_2015_10_i_12
ORM_2015_10_i_12
DCS_2015_10_i_12
TEMIDA2015_2015_10_i_12
LDMP_2015_10_09
PLAKAT
Konsultacje_2014_11_26
IIKPS_SW_2014_10_24
IIKPS_mobbing_2014_10_24
IIKPS_PRIMA_EF_2014_10_24
IIKPS_ORZ_2014_10_24
Monitoring_stresu_2014_10_24

 

AKTUALNOŚCI

31.01.2016…………………………………....................……...............…

Podsumowanie projektu


Zakończyliśmy już Projekt pt. „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”. Wyniki monitoringu opublikowane zostały w formie książki pt. Stres zawodowy w sądach i jego skutki zdrowotne. Wyniki badania TEMIDA 2015.”   Publikacja w formie drukowanej została przesłana do wszystkich apelacji i okręgów. Ponadto, do wszystkich sądów: apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, na dostępne adresy dyrektorów i prezesów przesłaliśmy link do wersji elektronicznej. Wyniki badania w wersji drukowanej przesłaliśmy także do Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Państwowej Inspekcji Pracy z apelem o zajęcie się problemem wyjątkowo nasilonego w sądownictwie stresu...


                                                   czytaj więcej   


31.01.2016…………………………………....................……...............…

Psycholodzy-profilaktycy zadowoleni z seminarium


Ostatnim wydarzeniem jakie zostało zorganizowane w ramach Projektu było seminarium dla psychologów-orzeczników, dopuszczających do objęcia urzędu sędziego lub podjęcia zatrudnienia w charakterze kuratora. Spotkanie odbyło się wczoraj w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.


                                                   czytaj więcej   


14.01.2016…………………………………....................……...............…

Seminarium dla psychologów-orzeczników


W warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS 30 stycznia 2016r. odbędzie się ostatnie już seminarium organizowane w ramach projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”. Tym razem wydarzenie adresowane jest do psychologów orzekających o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu sędziego lub kuratora.


                                                   czytaj więcej   


15.12.2015…………………………………....................……...............…

Pracodawcy w sądach zaczęli poważniej podchodzić do zarządzania ryzykiem psychospołecznym


Po naszych seminariach z października i grudnia br. kilku pracodawców uczestniczących w seminariach dostrzegło wagę problemu stresu w sądownictwie powszechnym. Pracodawcy ci zdecydowali się nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowa Praca w celu zbadania i oszacowania ryzyka zdrowotnego pracowników wynikającego z ekspozycji na zagrożenia psychospołeczne w sądach kierowanych przez tych pracodawców.


                                                   czytaj więcej   


12.12.2015…………………………………....................……...............…

Podsumowanie grudniowego seminarium


W siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 12 grudnia 2015r. odbyło się kolejne seminarium organizowane w ramach projektu przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca i MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Seminarium było powtórzeniem treści prezentowanych już uprzednio w październiku. Dotyczyło obciążenia psychospołecznego pracą w sadach powszechnych, ryzyka zdrowotnego wynikającego z tego obciążenia, strategii radzenia sobie ze stresem przez pracowników.


                                                   czytaj więcej   


12.11.2015…………………………………....................……...............…

Zaproszenie na bezpłatne seminarium


Kolejne bezpłatne seminarium pt. „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki” odbędzie się w siedzibie Uczelni Łazarskiego już 12 grudnia 2015 r.. Wydarzenie adresowane jest do do osób mających wpływ na warunki pracy w polskich sądach powszechnych – przede wszystkim do osób zarządzających sądami, ale także do pracowników kadr, służby bhp oraz działaczy związkowych i społecznych związanych z sądownictwem.


                                                   czytaj więcej   


                                                                                                              archiwum aktualności